Regel 12. Seilfartøy

Regel 17. Fartøy som skal beholde kurs og fart

En kiter er å forstå som et seilfartøy.

Når det ene av to fartøy skal holde av veien, skal det andre fartøyet beholde sin kurs og fart.

 

Forbikjøring skjer til lovart

_____________________________________________

Forstå ordene

Lovart og le. (Dansk: luv og læ)

Lovart er den siden som vender mot vinden. Le er siden som vender vekk fra

vinden.

For kiteren blir det sånn at kiten står i le og kiteren lener seg mot

lovart.

Halser

er et begrep som knyttes til seilskip. Det betyr den sida man har

vinden inn fra.

Sjøveisregler.

Dette er reglene for all ferdsel på havet. Det er din plikt å kjenne dem, og

overholde dem.

 

Surferregler.

Der er flere uskrevne regler, kitesurfere og brettseilere samt eventuelle

padlesurfere imellom.

At man alltid holder god avstand til alle andre som er på vannet før man begynder å hoppe. Vær spesielt oppmerksom om du befinner deg i andres blindsoner. Særlig om du er bak og i lovart er du vanskelig å følge med på. Hopper du i en slik posisjon og den som kjører foran deg i le vender, kan det lett oppstå en farlig situasjon.

Viktige signaler

mellom kitere

 

Klapp på hjelmen betyr at du ønsker hjelp til å ta imot kaiten.

Veiver en sjøfarende med begge armer over hodet betyr det at vedkommende trenger assistanse.

 

Husk at de gjeldende sjøveisregler er LOV, og ”surferreglene” hensiktserklæringer.

 

Teksten er oversatt fra dansk av Knut Fyhn. Originalen

er av

Lars Dam (47)

Dennis Nielsen

Version 2006/01

 

 

Originalen finnes på

http://www.kitesurferen.dk/kite/?show=view_article&id=1569&subtype=1