OmVindsport.com

Kontakt

Vindsport.com drives av Knut O. Fyhn i Tromsø. Mobil: 95472867 e-post: knut@vindsport.com. Vanlig gammeldags post gjennom posten:

Knut O. Fyhn, Trollringen 76, 9016 Tromsø

Bakgrunn

Vindsport.com er startet som et aktivt alternativ for folk i Tromsøområdet til de som selger kiter og kiteutstyr i Tromsø og på postordre. Det er både for å skape konkurranse og for å øke oppmerksomheten omkring kiting. Jeg synes det er artig å kite og vil gjerne at flest mulig skal dele gleden med meg. Jo flere som driver med kiting, jo større mulighet er det å finne noen å dra ut sammen med. Kiting er en sosial sport.

Vindsport.com driver demonstrasjonstjeneste for NAKshop, og et visst direktesalg mot forhåndsbetaling. Direktesalget vil si at jeg kan gjøre avtale om levering av utstyr og at kunden betaler senest ved overlevering av varen. Vindsport drives med lav fortjenestemargin og dermed må risikoen stå i forhold. Vindsport driver ikke postordresalg. Vindsport forholder, sammen med sine leverandører, seg selvsagt til kjøpsloven. Ved feil og mangler søker Vindsport å begrense kjøpers ulempe så mye som mulig.

Salgsfilosofi:

En kite bør ikke selges uten at kjøperen er klar over grunnleggende bruk og risiko. For å sikre at kjøpere ikke utsetter seg selv og andre for unødig fare (all aktivitet innebærer risiko), får alle som er interessert tilbud om følge ut til egnede steder for å prøve utstyret (eller lignende utstyr) i betryggende former. Dette bør være en del av salgsjobben for alle som vil selge kiter.

Kiting skal ikke være dyrere enn nødvendig. I småskalasalg, som vindsport driver, er det vanskelig å ha fast prisliste. Tar du kontakt, søker vindsport en best mulig pris på ditt produkt. Med forhandlerstatus hos leverandøerene kan vindsport ofte oppnå overraskende god pris til forbruker.

Mer omfattende kurs er selvsagt å anbefale. Her henvises til Tromsø kiteklubb. Mange velger likevel kamerattrening. Med en viss forsiktighet og forståelse av kreftene er dette ofte mer fleksibelt, men samtidig mer risikofylt. Som et ledd i salgsfilosofien om at grunnleggende informasjon skal følge med i salg av en kite, tilbys begynnerboka "Guide til kiting på snø" gratis til alle som kjøper ny kite gjennom vindsport.com og hos NAK.

Finner du kiter eller annet relevant utstyr på www.nakshop.no eller hos www.urge.no som du er interessert i?  Ta kontakt så ser vi om vi får til en demo. Postordre henvises til nettbutikkene.

Vindsport inngår avtaler om å formidle kiter til folk i Tromsøområdet. Vindsport disponerer kiter for demonstrasjoner og enkel prøving av prinsippene i kiting. Det er et mål at demonstrasjoner på inntil 2 timer skal være gratis så langt kapasiteten rekker. 

Sosialt

Vindsport oppfordrer alle kiteinteresserte til å organisere seg i kiteklubben. Det er mye å lære av andre og mye artigere når man er mange.