Sjøveisregler / vikepliktregler til sjøs (og på fjellet)

Fra www.lovdata.no Norges lovsamling på nett:

Sjøveisregler:

 

Regel 12. Seilfartøy
(a) Når to seilfartøy nærmer seg hverandre slik at det kan oppstå fare for sammenstøt, skal det ene av dem holde av veien for det andre etter følgende regler:
(i) Når hvert fartøy seiler med vinden inn på forskjellig side, skal det fartøy som har vinden inn om babord, holde av veien for det andre.
(ii) Når begge fartøy seiler med vinden inn på samme side, skal det fartøy som er til lovart, holde av veien for det som er i le.
(iii)

Hvis et fartøy som seiler med vinden inn om babord ser et fartøy til lovart og ikke med sikkerhet kan avgjøre om det andre fartøy har vinden inn om babord eller om styrbord, skal det holde av veien for det andre.

En kiter er å forstå som et seilfartøy.

 

Regel 17. Fartøy som skal beholde kurs og fart

(a)

(i)

Når det ene av to fartøy skal holde av veien, skal det andre fartøyet beholde sin kurs og fart.

 


En kortversjon for kitere kan være:
Hovedregel:Høyrekjøring.
Det er enklere å falle av enn  å ta mer høyde, derfor skal den som kan falle av gjøre det når det oppstår fare for sammenstøt.Den som likevel må ta mer høyde (til høyre) for å unngå sammenstøt gjør det, hun svinger hvert fall ikke med vinden (til venstre).
Ved tette passeringer gjelder at den som er høyest i vinden holder sin kite høyt og den som er lavest i vinden holder sin kite lavt. Huskeregelen blir:Høyt-høyt og lavt-lavt.

Forbikjøring skjer til lovart

Den som er høyest i vinden har vikeplikt for de som er lenger ned og som seiler med kiten på samme side.(Du kommer da i den andres "blindsone")


_____________________________________________


Nedenstående artikkel er oversatt fra dansk (med bittelitt tillegg fra vindsport.com når det gjelder kiting på snø og på Breivikeidet)

 

Heldigvis er reglene for kitesurfere rimelig enkle, og det vil sjeldent være tvil om hvem som skal vike på vannet (og på snøen) ettersom vi er underlagt de samme sjøveisreglene som alle andre som ferdes på havet.

 

Forstå ordene

 

Lovart og le. (Dansk: luv og læ)

Lovart er den siden som vender mot vinden. Le er siden som vender vekk fra vinden.

For kiteren blir det sånn at kiten står i le og kiteren lener seg mot lovart.

Samme halser

Man sier også at to kitere er på samme halser når begge har vinden inn fra samme side. Det vil si at begge kitere har vinden inn fra styrbord eller begge kitere har vinden inn fra babord. I begge tilfeller er det alltid kiteren som er på le side som skal holde sin kite lavt og den som er på lovart som skal holde sin kite høyt.

 

Halser er et begrep som knyttes til seilskip. Det betyr den sida man har vinden inn fra.

Styrbords og babords halser
Har man vinden inn fra venstre sier man at man er på babords halser. Har man vinden inn fra høyre er man på styrbords halser. Sagt på en enkel måte:

- har du høyre hånd fremst (i fartsretningen) ”har du forkjørsrett” (grønn kite). Har du derimod venstre hånd fremst, seiler du ”babord” (rød kite) og skal derfor vike for kitere som seiler styrbord.


  

Sjøveisregler.


 

1. Babord viker for styrbord. (Høyrekjøring)

Dette er grunnregelen ved ferdsel på havet. For en kiter betyr det at om du seiler med venstre hånd fremst skal du vike for alle som seiler med høyre hånd fremst.

Det er vigtig at du tydelig og tidlig viser at du overholder vikeplikten på babords halser.

(Det betraktes som godt sjømannskap å vike til le.)

 

På Breivikeidet (vanlig vind) betyr dette at den som seiler fra elva og utover har vikeplikt for den som seiler mot land.

Altså: Dersom to møtes på kollisjonskurs, skal den som er på vei utover holde sin kite lavt og svinge medvinds, mens den som er på vei innover skal holde høyden og sin kite høyt.

Men: Dersom det er nært land må han som er ytterst snu så det blir plass til henne som er på vei utover. Ellers har hun ingen steder å gjøre av seg.
 

 

2. Lovart viker for Le.

Det er igjen uhyre enkelt. Er du på samme halser som en annen, feks begge på styrbords med retten til veien, skal kiteren høyest i vinden vike for den lengst fra vinden av de to. Lovart viker for Le (ganske opplagt siden den som er i lovart har best oversikt over situasjonen og enkelt kan bremse ved å svinge mer opp mot vinden).

 

 

3. Innhentning av annen kiter/fartøy.

Hvis en kiter innhenter en annen, skal den bakerste kiteren (den som innhenter) alltid gå av veien (også dette rimelig opplagt siden den som tar igjen en annen er den som har best oversikt over situasjonen og er mest manøvreringsdyktig).

 

Dette er reglene for all ferdsel på havet. Det er din plikt å kjenne dem, og overholde dem.

 

  

Surferregler.

Der er flere uskrevne regler, kitesurfere og brettseilere samt eventuelle padlesurfere imellom.

 

En av dem er at man som kiter som møter kiter, alltid holder sin kite lavt hvis man er til le, og høyt hvis man er til lovart. Den som er høyest mot vinden holder kiten høyt mens den som er lavest holder sin lavt. Kort sagt er regelen: høyt høyt og lavt lavt.
 

Dessuten:

Tre viktige signaler mellom kitere

 

Husk at de gjeldende sjøveisregler er LOV, og ”surferreglene” hensiktserklæringer.

 

Teksten er oversatt fra dansk av Knut Fyhn. Originalen er av

 

Lars Dam (47)

Dennis Nielsen

 

Version 2006/01
 

Originalen finnes på

http://www.kitesurferen.dk/kite/?show=view_article&id=1569&subtype=1