Vindsport

Kait - fra engelsk kite - er en styrbar drage med kapasitet

til å dra en person bortover og til å hoppe og sveve i vinden.

 

 

Om vindsport.com

Vindsport drives av: Knut Overå Fyhn.

Kontakt: mobil: 95 47 28 67

Epost: knut@vindsport.com

Vindsport har utforsket mulighetene for åå drive formidling av utstyr til kiting i tromsøområdet. Konklusjonen er at markedet lokalt er for lite og antall konkurrenter for strort til at det går an å ha forsvarlig økonomi. Inntil videre blir nettstedet stående, men behovet for egne nettsteder ser ut til å synke.